Screening

Screening je použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob v populaci zdánlivě zdravých jedinců bez příznaků daného onemocnění. Screening diabetu se provádí v ambulancích praktických lékařů: A/ jednou za dva roky (u nerizikových jedinců jako součást preventivních prohlídek) B/ jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (nemocní s kardiovaskulární příhodou v anamnéze, diabetes v rodině, věk nad 40 let, obezita, hypertenze, dyslipidémie, výskyt poruchy glukózové tolerance v anamnéze, gestační diabetes či porod plodu o hmotnosti nad 4 kg) C/ okamžitě u osob se zjevnými symptomy.

 

Autor: MUDr. Tomáš Edelsberger, publikace „Encyklopedie pro diabetiky“

 

DIA_281/14