Premixovaný (kombinovaný) inzulin

Jako premixovaný inzulin se označuje „směs“ inzulinů různých vlastností (krátkodobého a střednědobého). Předem připravené směsi inzulinů tak kombinují výhody obou typů, tj. pokrytí jak bazální potřeby inzulinu během noci a mezi jídly, tak i nárazovou (bolusovou) dávku sloužící ke snížení vzestupu krevního cukru po jídle (postprandiálně). Příkladem takové směsi může být směs 20-30 % rychle působícího inzulinu a 70-80 % střednědobě působícího inzulinu (NPH). Premixovaný typ inzulinu se používá obvykle v rámci konvenčního inzulinového režimu, tzn. aplikuje se 1-2x denně (obvykle před snídaní a před večeří s tím, že je oběd méně vydatný). Pokud pomocí tohoto typu inzulinu nedosáhneme dostatečné kompenzace přechází se obvykle k intenzifikovanému inzulinovému režimu.

 

Autor: MUDr. Tomáš Edelsberger, publikace „Encyklopedie pro diabetiky"

 

DIA_281/14