Inzulin

Inzulin je hormon produkovaný ß-buňkami slinivky. Klíčovou úlohou inzulinu je, aby se po jídle snížila hladina cukru v krvi, ovlivňuje však i další metabolické děje v lidském organizmu:

-pomáhá glukóze dostávat se do buněk

- stimuluje ukládání glukózy v játrech

- stimuluje produkci tuku z nadbytku sacharidů

- stimuluje produkci bílkovin

Úplné nebo částečné chybění inzulinu je základní příčinou vzniku diabetu. Proto se jeho dodávání do těla využívá k léčbě obou základních typů cukrovky - diabetu 1. typu a diabetu 2. typu. U lidí trpících diabetem 2. typu má nedostatek inzulinu za následek, že se k buňkám nepřesouvá dostatek cukru, aby pokryl energetické potřeby organizmu. Podle délky trvání účinku se inzulin rozděluje na:

- krátkodobý - bolusový

- středně nebo dlouhodobý- bazální

- nebo směsi inzulinu různé délky působení - tzv. premixované inzuliny

Nástup a trvání jejich účinku závisí nejen na jejich druhu, ale i na místě vpichu a individuální citlivosti. Podle struktury molekuly dále rozlišujeme:

- humánní inzulin

- inzulinové analoga - říká se mu analog lidského inzulinu, protože jeho struktura byla upravena tak, aby lépe napodoboval působení inzulinu u člověka bez cukrovky

 

Autor: MUDr. Tomáš Edelsberger, publikace „Encyklopedie pro diabetiky"

 

DIA_281/14