Diabetes 1. typu

Je typ diabetu podmíněný autoimunitním poškozením pankreatu. Při tomto typu diabetu, který se objevuje nejčastěji u dětí a adolescentů (mládeže) dochází k postupnému zničení a zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků a tím k poklesu až vymizení tvorby inzulinu. Vyskytuje se u zhruba 5 - 10 % všech diabetiků. Na rozdíl od diabetu 2. typu jsou tyto osoby „závislé“ na léčbě pomocí inzulinu, a to nejčastěji pomocí inzulinových per, inzulinové pumpy případně transplantace. Na vzniku diabetu 1. typu se kromě dědičnosti mohou účastnit i některé faktory zevního prostředí.

 

Zdroj: MUDr. Tomáš Edelsberger, publikace „Encyklopedie pro diabetiky"

 

DIA_281/14