Legislativa pro pacienty s diabetem

Požádejte o svůj Přehled vykázané zdravotní péče!

Je zbytečné opakovat, že se naše zdravotnictví potýká v posledních letech s narůstajícími problémy, které v největší míře souvisejí s nedostatkem peněz. Zdravotní pojišťovny v důsledku hospodářské krize, ale i špatné platební morálky plátců, ať už soukromých osob, tak i větších firem, vybírají méně peněz, zatímco náklady na léčbu pacientů rostou.

V roce 2015 zůstává ochranný limit pro pacienty ve stejné výši

Každému pacientovi se sčítají poplatky, které doplácí za léky. Zdravotní pojišťovny mají ze zákona povinnost sledovat tyto částky. Jakmile částky dosáhnou daného ročního ochranného limitu, pojišťovny jsou povinny přesah přes limit pojištěnci vyplatit, a to do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Regulační poplatky od 1. 1. 2015

Pojištěnci (resp. jejich zákonní zástupci) hradí od 1. 1. 2015 pouze regulační poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Tento regulační poplatek se neplatí, pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí v ČR, nejedná se však o léta prožitá ve zdraví. Roste totiž počet závažných onemocnění. Nadváhou a obezitou trpí více než 57 % dospělé populace, což souvisí s nárůstem onemocnění diabetem 2. typu, kterých bude do roku 2025 více než 1 milion. Více o Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.