Léčba

Hlavním cílem léčby diabetu je snížit koncentraci glukózy v krvi (glykemii) k doporučeným cílovým hodnotám. Pokud se u člověka s diabetem nedaří koncentraci glukózy v krvi účinně kontrolovat, ocitá se ve zvýšeném riziku vzniku a rozvoje závažných dlouhodobých komplikací.

Diabetes 2. typu

 

Diabetes 1. typu

Léčba u diabetu 2. typu je bohužel náročná jak pro lékaře, tak pro pacienta. Diabetici 2. typu musí přijmout dietní opatření, která jsou mnohem přísnější než u cukrovky 1. typu. Musí si osvojit pravidelnou životosprávu včetně pohybové aktivity, což bývá zejména pro osoby zvyklé na konzumní způsob života těžko akceptovatelné.
Při stanovení postupu léčby musí lékař vyhodnotit parametry inzulinové sekrece, odhadnout stupeň inzulinové rezistence, určit, které hodnoty glykemií jsou nejvyšší v průběhu dne a podle toho „ušít na míru“ léčbu pro konkrétního pacienta.
Naopak léčba diabetu 1. typu je ve svém principu pro lékaře jednodušší. Jejím základem je náhrada inzulinu - dojde k předepsání intenzifikovaného inzulinového režimu, který při dnešní běžné dostupnosti analog velmi usnadní flexibilitu opatření. Pokud diabetik 1. typu netrpí nadváhou, není nutná přísná životospráva jako u diabetu mellitu 2. typu.
Záleží hodně na důsledné edukaci diabetika a jeho ochotě k dobré spolupráci. Pokud vše funguje, jak má, nemusí se život diabetika 1. typu mnoho lišit od života nediabetiků.

Typy léčby

Dieta

Vyvážená strava je základem léčby každého typu cukrovky. Zde si můžete přečíst o základních principech dietní léčby u pacientů s diabetem 2. typu.

Perorální antidiabetika

Perorální antidiabetika (PAD) jsou léky snižující hladinu krevního cukru (glykemie), které se požívají ústy (perorálně) na rozdíl od inzulinu, který je potřeba do těla dodávat způsobem obcházejícím zažívací trakt (parenterálně), nejčastěji podkožní aplikací.

Inzuliny

Inzulin je nedílnou a přirozenou součástí našeho těla. Jeho klíčovou úlohou je, aby se po jídle snížila hladina cukru v krvi. Inzulin snižuje hodnotu krevního cukru tím, že napomáhá jeho odvádění z krevního oběhu k buňkám, v nichž se využívá jako zdroj energie. U lidí trpících diabetem 2. typu má nedostatek inzulinu za následek, že se k buňkám nepřesouvá dostatek cukru, aby pokryl energetické potřeby organizmu.

Nové způsoby léčby - Inkretiny (GLP-1)

 

DIA_281/14